Σελίδες

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

ΛΑΜΔΑ

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και αδυναμιών:ΛΑΜΔΑ
Τάξεις Β’-Δ Δημοτικού. ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ (11),
Τάξεις Ε’ Δημοτικού - Β’ Γυμνασίου. ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ (12)
Πρωτόπαπας, Α.& Σκαλούμπακας, Χ. (2007).Το ΛΑΜΔΑ αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτελεί μέρος ευρύτερου έργου με τίτλο «Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών», το οποίο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της χώρας.

Τα 2 εργαλεία που κατασκευάστηκαν και σταθμίστηκαν από το ΙΕΛ είναι συστοιχίες δοκιμασιών ενδοατομικής αξιολόγησης για την έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση και διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών.

Ειδικότερα: Το 1ο Εργαλείο (αναφέρεται ως 11ο Εργαλείο στη σειρά αρίθμησης των εργαλείων όλου του έργου) έχει ως θέμα «Αυτοματοποιημένη διερεύνηση (με την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού) ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή και πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου για μαθητές Β΄- Δ΄ Δημοτικού». Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι ο εντοπισμός των μαθητών με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην πρόσληψη, επεξεργασία, και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, δηλαδή των δυσκολιών εκείνων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό πρόβλημα.

Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και στο Γυμνάσιο ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών έχει ως στόχο την ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος και την αποτροπή της εγκατάλειψης του σχολείου και άλλων αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον (σε επίπεδο επαγγελματικής, κοινωνικής, και προσωπικής ανάπτυξης).

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου,( 12ου εργαλείου) είναι ο έγκυρος και αξιόπιστος αυτοματοποιημένος εντοπισμός των μαθητών που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη σε τομείς γραπτού και προφορικού λόγου, χωρίς να απαιτείται εξαρχής εξειδικευμένο προσωπικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με χαμηλό κόστος, με υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Η Διεύθυνση του ΙΕΛ είναι:
Aρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125, Μαρούσι, Τηλ/Φαξ: 210-6854270

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-ΙV

H Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Eπιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση. Η πρωτότυπη κλίμακα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, ενώ η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ανάλογου σταθμισμένου εργαλείου στη χώρα μας επέβαλε τη στάθμισή της από τους συγγραφείς του παρόντος εγχειριδίου. Σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι δύο μορφές της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ (για γονείς και εκπαιδευτικούς) που στηρίζονται στα διαγνωστικά κριτήρια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, όπως ορίζονται στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV).Tο εγχειρίδιο συνοδεύεται από έναν αριθμό απαντητικών φυλλαδίων της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Κύριος Συγγραφέας: Καλαντζή - Αζίζι, Αναστασία
Εκδοτικός Οίκος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,2005


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

"ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΜΕ ΔΕΠΥ..."

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ
Μετά την πραγματοποίηση της εξαιρετικά επιτυχημένης ημερίδας της Εταιρείας μας στις 6/3/2010 στο Αμφιθέατρο του "Αθήνα 9.84" με τίτλο "ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΜΕ ΔΕΠΥ..." σας αποστέλλεται το συνημμένο αρχείο προς ενημέρωσή σας.

Η διεπιστημονική Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) διοργάνωσε, το Σάββατο 6/3/2010 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Ημερίδα για την Κοινωνική Ενημέρωση στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας με ελεύθερη είσοδο και με τίτλο «Μεγαλώνω με ΔΕΠΥ…». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του «Αθήνα 9.84» και έτυχε μεγάλης αποδοχής από όλες τις κοινωνικές-επαγγελματικές ομάδες με συμμετοχή άνω των 550 ατόμων μεταξύ των οποίων υπήρχαν κατά πλειοψηφία γονείς, εκπαιδευτικοί, ενήλικες πάσχοντες και ειδικοί ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Η Ημερίδα τελέστηκε στα πλαίσια ενός από τους κεντρικούς στόχους της ΕΕΜ ΔΕΠΥ για την αγωγή ψυχικής υγείας στην κοινότητα, απευθυνόταν σε κάθε ενδιαφερόμενο, τέθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πραγματοποιήθηκε με την εθελοντική υποστήριξη των μελών του ADHD HELLAS – Πανελληνίου Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ που με υποδειγματικό τρόπο συνεισέφεραν στη διοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξή της.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας η Παιδοψυχίατρος και Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΜ της ΔΕΠΥ κ. Τ. Κόρπα, αναφέρθηκε στο επιστημονικό και κοινωνικό όραμα που η Εταιρεία μοιράζεται με όσους έχουν ΔΕΠΥ αλλά και όσους σχετίζονται με αυτούς και στην επιτυχημένη προσπάθειά της να προσελκύσει το ενδιαφέρον πασχόντων, γονέων, εκπαιδευτικών, παιδοψυχιάτρων, παιδιάτρων, ψυχολόγων και άλλων ειδικών.
Διατύπωσε πως στον πυρήνα της συγκεκριμένης ημερίδας βρισκόταν η θεώρηση του Παιδιού που Μεγαλώνει με ΔΕΠΥ μέσα στην οικογένειά του, στο σχολείο του και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και επεσήμανε ως εφαλτήριό της την αναγκαιότητα για την ενημέρωση των γονέων και των επαγγελματιών παιδείας - υγείας για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση με στόχο την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων στην μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών αυτών.