Σελίδες

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Η αύξηση των επιπέδων αλφαβητισμού στην Ευρώπη

Διαβάστε το πλήρες κείμενο με τον πίνακα Ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης, PISA 2000-2009 και τα διαγράμματα Άτομα με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης (2009), Μεταβολή των επιδόσεων ανάγνωσης στην περίοδο 2006-2009
πηγή sch.gr