Σελίδες

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό - 2 Απριλίου

Παγκόσμια Ημέρα

Ενημέρωσης για τον

Αυτισμό - 2 Απριλίου

alt

Μήνυμα του Μπαν Κι-Μουν, ΓΓ ΟΗΕ

Ο αριθμός των παιδιών και των ατόμων με αυτιστικές διαταραχές συνεχίζει να αυξάνεται σε κάθε έθνος, σε κάθε φυλετική, εθνοτική ή κοινωνική ομάδα. Αν και η αναγνώριση των αυτιστικών διαταραχών από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα έχει βελτιωθεί, η ενημέρωση του κοινού παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για τον Αυτισμό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί την ευκαιρία για δράση και παροχή βοήθειας.

Τα παιδιά και τα άτομα με αυτιστικές διαταραχές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες που συνδέονται με το στίγμα και τις διακρίσεις καθώς και με την έλλειψη πρόσβασης σε φροντίδα. Πολλοί αγωνίζονται αντιμετωπίζοντας πολλαπλά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή. Πάρα πολλά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με φοβερές διακρίσεις, την κακοποίηση και την απομόνωση, ενώ τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τους παραβιάζονται.

Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη διαταραχή. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις. Για το λόγο αυτό είναι τόσο σημαντική η ενημέρωση για τις ενδείξεις του αυτισμού όπως και η παροχή υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό.

Κρίσιμης σημασίας είναι επίσης η στήριξη των γονέων, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τα άτομα με αυτισμό με βάση τις ικανότητες και τις δυνάμεις τους και η βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αυτισμό.

Αν κάνουμε αυτά τα βήματα, θα κερδίσει η κοινωνία στο σύνολο της, βελτιώνοντας την κατάσταση των ατόμων με αυτισμό και των αγαπημένων τους προσώπων. Όπως έχει πει η μητέρα ενός παιδιού με αυτισμό: «Αν και κόρη μου έχει προχωρήσει πολύ, εγώ έχω προχωρήσει ακόμη περισσότερο.»

Ας περπατήσουμε μαζί το δρόμο προς ένα κόσμο φροντίδας, έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.