Σελίδες

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Νέο ΜΠΣ Ειδικής Αγωγής

 Αντικείμενό του έχει  την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης -όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία- και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.Προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια την παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα: 
Αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές. 
Αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και άτυπης Εκπαίδευσης καθώς και των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας για πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Μείνετε συντονισμένοι γιατί πολύ σύντομα όπως ακούγεται θα ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος σπουδών