Σελίδες

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Εργαστήρι Συναισθηματικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης

Η Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα για την αναγνώριση των δικών μας συναισθημάτων και των άλλων, για την ικανότητα να κινητοποιούμε τους εαυτούς μας, για την κατάλληλη ρύθμιση των συναισθημάτων μας εσωτερικά και στις σχέσεις μας. Συνίσταται σε ικανότητες διακριτές αλλά και συμπληρωματικές της ακαδημαϊκής νοημοσύνης, των καθαρά γνωστικών ιδιοτήτων που μετρούνται με το Δείκτη Νοημoσύνης (ορισμός κατά Daniel Goleman, ψυχολόγος).
Το Εργαστήρι Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης οργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Μαθαίνουμε στα Παιδιά τα Δικαιώματα τους». Έμφαση θα δοθεί στο δικαίωμα να μην υφίστανται Εκφοβισμό (bullying) στο σχολείο.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων, σε παιδαγωγούς, εμψυχωτές και ψυχολόγους.

Περισσότερες λεπτομέρειες ......