Σελίδες

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Συνεδριών e-LearningExpo 2012

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Αίθουσα: Αίθουσα Διαλέξεων
11:15-12:15 LMA Tool in LMA Learning Platform
12:30-13:30 InEdu: Στηρίζοντας την εκπαιδευτική σας καινοτομία
15:00-17:00 Moodle Day  Moodle


Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012
Αίθουσα: Αίθουσα Συμβουλίων 1
10:00 - 11:00 -
12:30 - 13:30 InEdu: Παρουσίαση τεχνολογικών έργων στην εκπαίδευση
17:30 - 18:30
Microsoft
Office365 στην εκπαίδευση
Microsoft: Office365 στην εκπαίδευση

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 5 - 6 - 7 Οκτωβρίου 2012
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Παρασκευή, 05/10/2012, ώρα 18:00 – Σάββατο, 06/10/2012, ώρα 8:30-20:00 & Κυριακή, 07/10/2012, ώρα 09:00-18:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο:« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»

Οι Σχολές Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

διοργανώνουν το
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του έργου των Σχολών Γονέων από την έναρξή του (2003) έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση των γονέων από την πλευρά της ψυχολογίας, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Θεματικές ενότητες:
  1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή
  2. Διαφυλικές σχέσεις
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας
  5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης / e-learning

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών eLearning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εμπλουτίζουμε έτσι και προσφέρουμε σε όλους και όλες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης! 


Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονική Υπεύθυνη Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
πηγή:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ e-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το πρόγραμμα : 
Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης: Από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εμβάθυνση σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και παιδαγωγικών πρακτικών, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
Περίπου το 20% των μαθητών μίας σχολικής τάξης παρουσιάζει προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά έχουν πολλαπλές αρνητικές συνέπειες: προκαλούν προβλήματα στην ακαδημαϊκή και κοινωνική λειτουργικότητα του παιδιού, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάλειψη του σχολείου, δυσχέρειες στο παιδαγωγικό έργο, δυσκολίες στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας και εργασιακή κόπωση στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η έγκαιρη παραπομπή ενός παιδιού στον ειδικό επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό βεβαιότητας του εκπαιδευτικού για το μέγεθος και το είδος των δυσκολιών του, τις αντιλήψεις του για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα συνεργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών αλλά και το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητάς του στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Όμως, οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης συχνά δεν έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδική αγωγή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται οι ακόλουθες 10 Διδακτικές Ενότητες, καθεμία εκ των οποίων απαρτίζεται από 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες.
1η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
2η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα συμπεριφοράς σε εφήβους
3η Διδακτική Ενότητα -- Μαθησιακές δυσκολίες
4η Διδακτική Ενότητα -- Γλωσσικές διαταραχές
5η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς ειδικών ομάδων
6η Διδακτική Ενότητα -- Εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
7η Διδακτική Ενότητα -- Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
8η Διδακτική Ενότητα -- Βασικές αρχές γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας
9η Διδακτική Ενότητα -- Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
10η Διδακτική Ενότητα -- Συμβουλευτική γονέων

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τεχνικές Αντιμετώπισης Παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

Επιστημονικές ημερίδες με θέμα "Τεχνικές Αντιμετώπισης Παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης" στην Αθήνα το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 και στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 με προσκεκλημένους ομιλητές τη Δρ. Παπαηλιού Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Δρ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο, Σχολικό Σύμβουλο. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς, ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς αλλά και ειδικούς ψυχικής υγείας τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών που εμφανίζονται στη σχολική τάξη, τις αντιλήψεις των γονέων, των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών σχετικά με τις διαταραχές αυτές καθώς και τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και να καταστεί πιο αποτελεσματικό το παιδαγωγικό έργο.

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Ανοικτή Ημέρα Ιπποθεραπείας στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης

Η Επιστημονική Εταιρεία και Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΘΙΙΕ) σας προσκαλεί να γνωρίσετε τη δράση της, στην Ανοικτή Ημέρα (Open Day) την Κυριακή 13 Μαΐου 2012, στις εγκαταστάσεις της στον Θεραπευτικό Όμιλο Βαρυμπόμπης (Λ. Τατοΐου 107 Β & Λ. Τατοΐου 137, στη Βαρυμπόμπη) ώρες 9:00 - 13.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό


Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Ο αυτισμός δεν περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή ή μια χώρα. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια δράση.

Αν και αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός αρχίζουν στην παιδική ηλικία, παραμένουν σε όλη τη ζωή ενός ατόμου.
 Η δουλειά μας με και για τα άτομα με αυτισμό δεν πρέπει να περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.
 Θα πρέπει να  περιλαμβάνει θεραπείες, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα βήματα που μας οδηγούν προς μια συστηματική και διά βίου δέσμευση.

Η προσέγγιση σε άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού απαιτεί παγκόσμια πολιτική δέσμευση και καλύτερη  διεθνή συνεργασία, ιδίως στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Μεγαλύτερες επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, της εκπαίδευσης  και της εργασίας είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες μαζί, χρειάζεται να  βελτιώσουν περισσότερο την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και να καλλιεργήσουν  τα ταλέντα τους. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε περαιτέρω την έρευνα, την εκπαίδευση ανειδίκευτων παρόχων   φροντίδας, και να μπορέσει η κοινότητα του αυτισμού να οργανώσει πιο εύκολα τις υπηρεσίες αυτές και να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν και να ενσωματώσουνν τα άτομα με αυτισμό.


Ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό έχει ως στόχο να προωθήσει μια τέτοια δράση  και να επιστήσει την προσοχή στην απαράδεκτη διάκριση, κατάχρηση και την απομόνωση που βιώνουν τα άτομα με αυτισμό  και οι αγαπημένοι τους. Όπως τονίζεται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τα άτομα με αυτισμό  είναι ισότιμοι πολίτες οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Την ημέρα αυτή στη Νέα Υόρκη, Βιέννη και Γενεύη, η Ταχυδρομική Διοίκηση Ηνωμένων Εθνών θα κυκλοφορήσει  έξι αναμνηστικά γραμματόσημα και δύο συλλεκτικούς φακέλους αφιερωμένους στην ευαισθητοποίηση του αυτισμού.
Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια χαρτιού - με εικόνες που δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό -  θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι το ταλέντο και η δημιουργικότητα ζουν μέσα σε όλους μας.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΔΕΠΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πέρα από την υπερκινητικότητα

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής-γενικής υγείας και γονείς
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Σωματείου ADHD HELLAS

Σάββατο 31/3/2012, ώρα 9πμ – 2.30μμ
Υπουργείο Παιδείας, αίθουσα Ζακλιν ντε Ρομιγύ,
Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής (στ. Νερατζιώτισσα)
ΕΙΣΟΔΟΣ : ΔΩΡΕΑΝ
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής
ΠρόγραμμαΠέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Αφιέρωμα στη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) (12/03/2012)

Το αφιέρωμα στη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.30 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Διακεκριμένοι επιστήμονες όπως ο Ευθύμιος Σκουλάκης, Ερευνητής Β στο «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», η Νένη Περβανίδου, Παιδίατρος – Αναπτυξιακός, η Βενέτα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Δ/ντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και της Μονάδας Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, η Βonnie Miller, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός και συντονιστή τον Σπύρο Ευθυμιόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών, αναλαμβάνουν να απαντήσουν σε πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα που απασχολούν γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Δελτίο Τύπου

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο


Το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ενδοσχολικής βίας, καθιερώνει την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.
Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν με δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών,  ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

29 Φεβρουαρίου Παγκόσμια ημέρα σπάνιων παθήσεων

Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων 2012
"Σπάνιοι αλλά Μαζί Δυνατοί"

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων – ΠΕΣΠΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων 2012 διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

"Σπάνιοι αλλά Μαζί Δυνατοί"
29 Φεβρουαρίου 2012 - 17.30 - Ίδρυμα Ευγενίδου ΚΑΠΟΙΕΣ από τις σπάνιες παθήσεις είναι:

Οζώδης Σκλήρυνση
Νόσος Addison
Εναλλασσόμενη Ημιπληγία
Αμυλοείδωση
Πλαγία μυατροφική σκλήρυνση
Σύνδρομο Angelman
Αγγειοοίδημα κληρονομικό
Ανιριδία
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Αταξία τηλεαγγειεκτασία
Παρεγκεφαλιδικό Σύνδρομο
Νόσος Charcot - Marie - Tooth
Έλλειψη χοριοειδούς χιτώνος του οφθαλμού
Παθήσεις των χρωμοσωμάτων
Συγγενής Καρδιοπάθεια
Σύνδρομο Cornelia de Lange
Σύνδρομο Costello
Σύνδρομο Cri du Chat
Νόσος Crohn
Υποφυσιογενής Βασιοφιλισμός
Κυστική ίνωση
Δυστονία
Σύνδρομο Ehlers - Danlos
Εγκεφαλίτιδα
Πομφολυγώδης επιδερμολυσία
Αναιμία Fanconi
Σύνδρομο ευθράστου X(Fragile X)
Nόσος Friedreich
Νόσος Gauher
Γιγάντιοι μελαχρωματισμένοι σπίλοι
Γλυκογονίαση
Έλλειψη αυξητικής ορμόνης
Αιμοχρωμάτωση
Αιμοφιλία
Ιστοκύττωση
Ομοκυστινουρία
Νόσος Huntington
Κερατόκωνος
Σύνδρομο Lesch - Nyhan
Λύκος και άλλες κολλαγονώσεις
Σύνδρομο "locked-in"
Αραχνοδακτυλία ( Σύνδρομο Marfan )
Σύνδρομο Mc Cune - Albright
Μελιταίος Πυρετός
Μεσογειακός Πυρετός
Νόσοι μεταβολισμού
Μυτοχονδριακά νοσήματα
Σύνδρομο του Moebius
Βλεννοπολυσακχαρίδωση
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Μυϊκές δυστροφίες
Προϊούσα μυασθένεια
Συγγενής μυοτονία
Ναρκοληψία
Νευρινωμάτωση
Νόσος Niemann - Pick
Ατελής οστεογένεση
Νόσος Parkinson
Νόσοι Prion
Πολυμυοσίτις
Συγγενής πολυποδίαση
Νόσος Pompe
Πορφυρία
Νόσος Prader - Willi
Πρόωρη πνευμονική υπέρταση
Σπάνιος καρκίνος
Μελαχρωστική αμφιβληστροειδίτις
Σύνδρομο Rett
Σαρκωείδωση
Σκηροδερμία
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Σύνδρομο Sjorgen
Νωτιαία μυϊκή ατροφία
Νόσος Strumpell - Lorrain
Σύνδρομο Sturge - Weber
Συρριγγομυελία
Νόσος Tays - Sachs
Μεσογειακή Αναιμία
Στρεψαυχενία
Νόσος Tourette
Τρισωμία 13/18
Σύνδρομου Turner
Σύνδρομο William
Αυτοάνοσο πολυενδοκρινικό σύνδρομο

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

"Αυτισμός και Καθημερινότητα"

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,
 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2012, Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός (Οδός Μιχαλακοπούλου 114), στην Αίθουσα Ολυμπία, στις 10πμ-1μμ, το Ετήσιο Σεμινάριο της ΕΕΑΣΠ -με θέμα "Αυτισμός και Καθημερινότητα", με ομιλητή τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής - ΕΕΑΣΠ, Δρ Δημήτρη Δημητρίου Παπαβασιλείου MD PhD, Παιδίατρο-Αναπτυξιολόγο. 
 
Θα περιγραφεί βασικό πρόγραμμα καθημερινότητας βασισμένο στις Αρχές της Εφαρμοσμένης Συμπεριφορικής Ανάλυσης (ΑΒΑ) και της Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων (Pivotal Response Training-PRT).  Αναζητούμε και τονίζουμε κατά δύναμιν πρακτικές λύσεις αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων-βασικών δεξιοτήτων και προσαρμοστικών συνηθειών όπως Ντύσιμο, διατροφή, Ύπνο αλλά κυρίως Εντολοδοσία και Οριοθέτηση. Προσανατολιζόμαστε στις ανάγκες της Ελληνικής Πραγματικότητας, βασιζόμενοι στις σύγχρονες και επιστημονικά Τεκμηριωμένες μεθόδους.
 
Αφορά Γονείς και Ειδικούς και για τα Μέλη της ΕΕΑΣΠ η συμμετοχή στο Ετήσιο Σεμινάριο της ΕΕΑΣΠ είναι δωρεάν. Θα δοθεί δίπλωμα συμμετοχής.
 
Τα Μέλη της ΕΕΑΣΠ έχουν προτεραιότητα κράτησης θέσης στο Ετήσιο Σεμινάριο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΣΠ όπως και σταθερή έκπτωση σε αυτά ή κατά περίπτωση εκδήλωσης, δωρεάν συμμετοχή. 
Για τα Μη-Μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής είναι 20 ευρώ αν η εγγραφή γίνει έως και Κυριακή 5/2/12
 
Για εγγραφές παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την Φόρμα Συμμετοχής που παρέχεται ή αποστείλατε εμαιλ στο drdimi@yahoo.com . Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ 6994138988.
 
Η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής στο Σεμινάριο γίνεται στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς υπ'αριθμόν 5079-052212-131,
στο όνομα Δημητρίου Δημήτριος του Κωνσταντίνου.
 
Δια εμβάσματα από το εξωτερικό ο αριθμός IBAN είναι GR60 0172 0790 0050 7905 2212 131
Μετά την εγγραφή παρακαλούμε όπως καταβάλλετε το δικαίωμα συμμετοχής εντός του χρονικού ορίου.
Θα δοθεί τιμολόγιο-απόδειξη είσπραξης κατά την προσέλευση στο Σεμινάριο.
 

Το δικαίωμα επί τόπου εγγραφής είναι 30 ευρώ και δίνει επιπλέον την δυνατότητα εγγραφής και ως Μέλους με παροχή όλων των δικαιωμάτων του Μέλους της ΕΕΑΣΠ, εφόσον ο συμμετέχον το επιθυμεί.
 
To Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μιχαλακοπούλου 114.