Σελίδες

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

1ο Summer School στη Σχολική Ψυχολογία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την επιτυχή οργάνωση των Σεμιναρίων εξειδικευμένης κατάρτισης για τη Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα τα δύο τελευταία χρόνια, διοργανώνουμε φέτος, το πρώτο Summer School στη Σχολική Ψυχολογία. Το Summer School σε ένα συστηματοποιημένο και αναβαθμισμένο επίπεδο έχει ως σκοπό την εξειδικευμένη κατάρτιση σε ειδικά θέματα σχολικής ψυχολογίας, τη σύνδεση θεωρίας - έρευνας με πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα καθώς και τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με τα σχολεία.

Ο τίτλος της φετινής θεματικής ενότητας είναι:

«Response to intervention: Α system of improving the learning and behavior outcome for all students», (Ανταπόκριση στη διδασκαλία: Ένα σύστημα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στη μάθηση και στη συμπεριφορά για όλους τους μαθητές) και εισηγητής θα είναι ο Dr. George M. Batsche, Professor and Co-Director, Institute for School Reform, School Psychology Program, University of South Florida.

Το Summer School διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, και το Δίκτυο Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας

Το Summer School απευθύνεται σε ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μέλη ΔΕΠ και σπουδαστές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών.

Στόχοι του Summer School

α) να διαμορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης ενός μοντέλου «ανταπόκρισης στην διδασκαλία και αποτελεσματικών παρεμβάσεων» που θα είναι λειτουργικό στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και

β) να προχωρήσει σε διασύνδεση των Πανεπιστημίων και της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, ψυχολόγων) προκειμένου να εφαρμοστεί σε πιλοτικό επίπεδο το μοντέλο αυτό σε ορισμένα σχολεία της χώρας.Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σίσσυ Χατζηχρήστου Ηλίας Μπεζεβέγκης

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Καθηγητής Εξελικτικής ΨυχολογίαςΠληροφορίες εγγραφής
Το Summer School απευθύνεται σε ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων, σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών.
Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.
Το κόστος συμμετοχής θα είναι 120 ευρώ για τους επαγγελματίες και 80 ευρώ
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.