Σελίδες

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το ταξίδι της μάθησης
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Προσαρμογή από:
http://academics।rmu।edu/~tomei/ed711psy/1lngtheo।htm


Έλενα Ελληνιάδου, Ζωή Κλεφτάκη, Νικόλαος Μπαλκίζας

Βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, το 18,2% των Ελλήνων πολιτών διαθέτει ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 31%.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, παρόλο που το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ27, για το σύνολο της υπό εξέταση περιόδου, η εξέλιξή του το ίδιο χρονικό διάστημα στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας αντικατοπτρίζει ρυθμούς βελτίωσης συγκρίσιμους με αυτούς της ΕΕ27.

«Τα πρωτεία στη χρήση του Διαδικτύου κατέχουν οι άνδρες, οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων.

«Σε περιφερειακό επίπεδο, σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάζονται μεταξύ των μεγάλων αστικών και των αγροτικών περιοχών.

«Οι γυναίκες υπολείπονται των ανδρών στη χρήση του Διαδικτύου, ενώ μένουν σταθερά πίσω και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Υπάρχει σύγκλιση πια μεταξύ των νέων της χώρας μας ηλικίας 16-24 ετών και των συνομήλικών τους στην ΕΕ, η οποία επιτεύχθηκε με εντυπωσιακή άνοδο στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου στην χώρα μας μεταξύ 2007 και 2008.

Το 2008, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στη χρήση του διαδικτύου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ, εκτός από την αυξητική τάση, σημειώνεται πλέον και εντατικοποίηση ως προς τη συχνότητα χρήσης, καθώς το 34% των Ελλήνων συνδέεται σε εβδομαδιαία βάση.