Σελίδες

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Συνέδριο)

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 3ο Συνέδριο
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1η Ανακοίνωση


ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΕΨΥΠΕΑ
Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές - Μεσολόγγι

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011
Αμφιθέατρο Νομαρχιακού Μεγάρου Αιτωλοακαρνανίας
Ι. Π. Μεσολογγίου
Πληροφορίες: Γραμματεία Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές
Κ. Τζαβέλα 12, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι • τηλ.: 26310.55661 • fax: 26310.55615
www.epsypea.gr • e-mail: epsypea1@otenet.gr

Στόχοι του Συνεδρίου
Ανασκόπηση της νέας γνώσης για την αιτιολογία και την παθογένεια των διαταραχών
του αυτιστικού φάσματος. Ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών προ-
γραμμάτων. Παρουσίαση θεραπευτικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Συμβου-
λευτική εργασία με γονείς. Προσπάθειες για την ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Απευθύνεται
Σε γονείς, σε θεραπευτές κάθε ειδικότητας που εργάζονται με παιδιά στο φάσμα του αυ-
τισμού (παιδοψυχιάτρους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς - λο-
γοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς), σε φοιτητές,
και σε όσους ενδιαφέρονται για τον αυτισμό.

Θεματικές ενότητες
• Η γενετική των αυτιστικών διαταραχών και συμβουλευτική με γονείς
• Νέα γνώση στη νευροβιολογία
• Αποτελεσματικότητα θεραπευτικών προγραμμάτων
• Ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα
• Οργάνωση και δομή Κέντρων Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Οι γονείς του παιδιού με αυτιστική διαταραχή
• Σύλλογοι γονέων - ανάπτυξη υπηρεσιών για το παιδί με αυτιστική διαταραχή
• Το πρόβλημα του αυτισμού στην Ελληνική κοινωνία

Επιστημονική επιτροπή


Πρόεδρος: Κωτσόπουλος Σ.
Βογινδρούκας Ι.
Γενά Α.
Διαμαντόπουλος Ν.
Καραντάνος Γ.
Κατριβάνου Α.
Κολαϊτης Γ.
Κουμούλα Α.
Κωτσοπούλου Α.
Μητσάκου Α.
Οικονόμου Αλ.
Παπαγεωργίου Β.
Παπανικολάου Α.
Φρανσίς Κ.

Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος: Τουλιάτος Γ.
Γαστεράτος Α.
Γεωργίου Α.
Γυφτογιάννη Κ.
Γυφτογιάννη Μ.
Κολοσιώνη Δ.
Κωνσταντινoπούλου Ε.
Παπαδάκη Ερμ.
Σιάχου Α.
Τρούπου Αντ.
Φλώρου Ειρ.Υποβολή εργασιών
Οι σύνεδροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους (έως 300 λέξεις) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epsypea1@otenet.gr μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2011.

Κόστος συμμετοχής
Εγγραφή έως 12 Οκτωβρίου 2011: € 50.00 για όλες τις κατηγορίες.