Σελίδες

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή», κατά το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2010 στην Αθήνα (στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, Ταύρος).
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
1. Ζητήματα ειδικής αγωγής στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
2. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
3. Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή
4. Σχολική ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
5. Συνεργασία γενικής και ειδικής αγωγής και υποστηρικτών δομών
6. Μέθοδοι και εργαλεία ανίχνευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης
7. Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και μέθοδοι υλοποίησης
8. Εκπαιδευτική και Υποστηρικτική Τεχνολογία
9. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
10. Νοητική υστέρηση
11. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή / Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας
12. Σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές δυσκολίες
13. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
14. Workshop Νέων Επιστημόνων (Υπ. Διδάκτορες-Νέοι Διδάκτορες)
15. Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών από φοιτητές των σεμιναρίων ειδικής αγωγής