Σελίδες

Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής

5η Ανακοίνωση "2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής" 15-18 Απριλίου 2010


Ε’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, με τίτλο:
“Η Ειδική Αγωγή Αφετηρiα εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη”


Ημερομηνία διεξαγωγής: 15,16,17,18 Απριλίου 2010

Χώρος διεξαγωγής: Φιλοσοφική Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια


Οι παρακάτω θεματικοί άξονες προσδιορίζουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν, ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς των εργασιών του Συνεδρίου:

1. Αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο
2. Νοητική υστέρηση
3. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
4. Προβλήματα λόγου και ομιλίας
5. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
6. Συναισθηματικές δυσκολίες
7. Προβλήματα στη συμπεριφοράς. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
8. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και ακοής. Κινητικές και σωματικές αναπηρίες
9. Χρόνια προβλήματα υγείας
10. Πολλαπλές αναπηρίες
11. Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
12. Έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση
13. Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση
14. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση
15. Χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής
16. Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
17. Συνεργασία γενικής και ειδικής αγωγής και υποστηρικτών θεσμών
18. Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης
19. Ζητήματα ειδικής αγωγής στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Βέροια - Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας
Βέροια - Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
(αριθμ. Πρωτ. 137493/Γ2/6-11-2009) και
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
Πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://hmathia10.ekped.gr/

Οι ενώσεις εκπαιδευτικών:
 • Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε)
 • Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος»
 • Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ημαθίας & η
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


σε συνεργασία με:
 • Τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
 • Την Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας
 • Την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας
 • Το Μεταπτυχιακό Τμήμα «Επιστήμη του Διαδικτύου», Μαθηματικού Τμήματος Α.Π.Θ.
 • Την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
 • Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας
διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εκπαιδευτικό Λογισμικό / Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό / Ελληνικό Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές Πύλες, Σχολικές Ιστοσελίδες Α’/θμιας κα Β’/θμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Ιστολόγια, Πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-Learning) / Εκπαιδευτική Ρομποτική / Θέματα σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών υπολογιστών (υλοποιήσεις σε επίπεδο υλικού και λογισμικού) / Microcomputer Based Laboratories / Προτάσεις διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ / Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, 140 προφορικές ανακοινώσεις, 10 παρουσιάσεις αφισών και 5 στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, που πλαισιώνονται σε παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης με τη διεξαγωγή 21 εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την ημέρα Scratch και οι βραβεύσεις του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Σχολικών Διαδικτυακών Τόπων.

Το συνέδριο θα καλύπτεται online από κλιμάκιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε συνεργασία με δυο κλιμάκια του ΚΕ।ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ημαθίας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας ανακοινώνει ότι προεγγραφές συνέδρων γίνονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στη διεύθυνση: http://hmathia10.ekped.gr/?page_id=311

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 30 ευρώ για όλους τους συνέδρους.
Στα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνονται: ο φάκελος συνέδρου, τα πρακτικά συνεδρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βεβαιώσεις παρακολούθησης-παρουσίασης κλπ καθώς και καφέδες – μπουφές για όλες τις ημέρες του συνεδρίου.

Η απλή παρακολούθηση είναι δωρεάν (απαιτείται όμως συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής http://hmathia10.ekped.gr/?page_id=311 .