Σελίδες

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Συνεδριών e-LearningExpo 2012

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Αίθουσα: Αίθουσα Διαλέξεων
11:15-12:15 LMA Tool in LMA Learning Platform
12:30-13:30 InEdu: Στηρίζοντας την εκπαιδευτική σας καινοτομία
15:00-17:00 Moodle Day  Moodle


Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012
Αίθουσα: Αίθουσα Συμβουλίων 1
10:00 - 11:00 -
12:30 - 13:30 InEdu: Παρουσίαση τεχνολογικών έργων στην εκπαίδευση
17:30 - 18:30
Microsoft
Office365 στην εκπαίδευση
Microsoft: Office365 στην εκπαίδευση