Σελίδες

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Θέματα Αναπηρίας

Το 20ο τεύχος του περιοδικού "Θέματα Αναπηρίας"

Φύλο και Αναπηρία
Η πολλαπλή διάκριση που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία

Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά με αυτισμό.


Γιώργος Μόσχος – Συνήγορος του Παιδιού: Καλλιεργώντας
το σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία του ΟΗΕ: Το Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Ο νέος αυτοδιοικητικός
χάρτης της χώρας και η διάσταση της αναπηρίας