Σελίδες

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία.

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προχώρησε στην έκδοση αυτού
του σύντομου οδηγού, που περιέχει κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας
με άτομα με αναπηρία.
Εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που αναπτύσσει από το 2006,
η ΓΓΕ-ΓΓΕ στη θεματική «ΑμεΑ και ΜΜΕ».
Η ορθότητα των όρων που χρησιμοποιούνται έχει ελεγχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ).

Υποχρεώσεις Κρατών
Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνονται από όλες τις διεθνείς πράξεις
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ειδικότερα από τη Σύμβαση
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2006
που τέθηκαν σε ισχύ το 2008.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω Συμβάσεων, τα κράτη μέρη θα πρέπει να προβούν
σε δυο βασικές ενέργειες:
Ι. Να αφυπνίσουν την κοινωνία
αρχίζοντας από την οικογένεια του ατόμου με αναπηρία, για την ανάγκη σεβασμού
των δικαιωμάτων του και της αξιοπρέπειάς του.
καταπολεμώντας στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές.
Υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος το σεβασμό των δικαιωμάτων
των ανθρώπων και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία.
Aναγνωρίζοντας τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία.
Ενθαρρύνοντας τα ΜΜΕ στην προβολή ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία
και την προστασία τους.
ΙΙ.Να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία
Σε όλα τα δημόσια κτήρια, στα μέσα μεταφοράς,στο φυσικό περιβάλλον
Σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε αστικές ή αγροτικές περιοχές.
Στην τεχνολογία και στα νέα συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κανόνες Συμπεριφοράς
Γενικοί
Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτομο με αναπηρία ρωτήστε
το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε.
Προτιμήστε να μιλήσετε απευθείας στο άτομο με αναπηρία,
παρά μέσω γονέα, συνεργάτη, συνοδού ή διερμηνέα.

Μιλήστε απλά και κατανοητά, χρησιμοποιώντας κοινές εκφράσεις, όπως «πρέπει να προλάβω»,
«θα έχεις νέα μου σύντομα», ανεξάρτητα από την αναπηρία που έχει το άτομο.

Αν δεν έχετε οικειότητα με ένα άτομο με αναπηρία αποφύγετε να το ρωτήσετε
για την αναπηρία του ή τις αιτίες της.
Να είστε διακριτικός και υπομονετικός. ‘Ενα άτομο με αναπηρία μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο χρόνο για να κάνει κάτι.
Μην επαινείτε υπερβολικά ένα άτομο με αναπηρία που εκτελεί συνηθισμένες,
καθημερινές εργασίες.
Ενώ περιμένετε στη σειρά παραχωρήστε τη θέση σας σε ένα άτομο με αναπηρία.
Μεσολαβήστε ώστε το άτομο να προχωρήσει μπροστά στη σειρά.
Μη στέκεστε μπροστά του σε πολύ κοντινή απόσταση.
Όταν χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς, προσφέρετε τη θέση σας στο άτομο με αναπηρία.
Βοηθήστε το να επιβιβαστεί ή να αποβιβαστεί από το λεωφορείο, το τραμ ή το αεροπλάνο,
αφού πρώτα ρωτήσετε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε.
Μη δείχνετε οίκτο σε άτομα με αναπηρία.
Συμπεριφερθείτε τους ως ίσος προς ίσο, γιατί αυτό είναι.
Όταν συνοδεύετε ένα παιδί που λόγω αθώας περιέργειας μπορεί να ρωτήσει
για το άτομο με αναπηρία που τυγχάνει να είναι δίπλα σας, εξηγήστε του
όσο πιο απλά μπορείτε ό,τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας.
Μην αποτρέπετε το παιδί από το να κοιτάζει το άτομο με αναπηρία ή να ρωτήσει σχετικά.
Αναλυτικά για τις αναπηρίες εδώ