Σελίδες

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

20 χρόνια Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18.11.2009
20 χρόνια Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Την 20η Νοεμβρίου 2009 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, τονίζει την
ανάγκη η Σύμβαση, νόμος αυξημένης τυπικής ισχύος στη χώρα μας (ν.2101/92), να γίνει
ευρύτερα γνωστή και η παρακολούθηση της εφαρμογής της περισσότερο συστηματική. Είναι
απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους μέσα από το σχολείο, οι ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν και οι επαγγελματίες να επιμορφωθούν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Να ακούν προσεκτικά τις απόψεις των παιδιών και να γνωρίζουν πώς να ενεργήσουν όταν διαπιστώνουν ότι δικαιώματά τους παραβιάζονται.
Στα 6 χρόνια λειτουργίας του, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει διαπιστώσει σοβαρές
ελλείψεις στο σύστημα παιδικής προστασίας, αλλά και υστερήσεις στον γενικότερο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας.
Τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα για την προστασία των παιδιών από τη
βία είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν έχουν συνοδευτεί από την αντίστοιχη οργάνωση και ενίσχυση των υπηρεσιών που καλούνται να τα υλοποιήσουν. Στην Ελλάδα σήμερα ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εξακολουθούν να γίνονται θύματα βίας ή να βιώνουν συγκρούσεις και κρίσεις στο χώρο της οικογένειάς τους, χωρίς να μπορούν να λάβουν την προστασία και υποστήριξη που δικαιούνται. Πολλά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παιδιά μεταναστών και παιδιά Ρομά δυσκολεύονται να ενταχθούν ισότιμα στην εκπαίδευση, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί στο σχολείο αλλά και στην κοινότητα όπου ζουν. Παιδιά και έφηβοι που χρειάζεται να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους τοποθετούνται συχνά σε ιδρύματα με ελλιπή στελέχωση ή χωρίς ειδίκευση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν (πχ αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές, χρόνιες παθήσεις, εξαρτήσεις κλπ). Παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια, την ανέχεια και την έλλειψη στοιχειωδών αγαθών, είναι πολλές φορές αποκομμένα από τις ευκαιρίες.
Έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για τη
διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης και συμμετοχής.
Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη να αναπτυχθεί στη
χώρα μας ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βασισμένο σε διαρκή
διϋπουργική συνεργασία και με προβλέψεις για συντονισμένες και αποκεντρωμένες δράσεις, με συμμετοχή των αρμόδιων δημοσίων φορέων, οργανισμών ΟΤΑ και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης της Ομάδας Εφήβων
Συμβούλων του, η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα
Διαμαντοπούλου θα συζητήσει με τους εφήβους με θέμα: «Σχολικοί Κανονισμοί και
Δημοκρατική Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
, με βάση τις προτάσεις τους, που
απέστειλε ο Συνήγορος στο Υπουργείο. Στις 13:30 θα ακολουθήσει ενημέρωση εκπροσώπων
των ΜΜΕ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.
• Σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, ο Συνήγορος του Παιδιού κάλεσε
σχεδιαστές να δημιουργήσουν αφίσες με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού», στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργικά κύματα». Οι επιλεγμένες αφίσες θα εκτεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνηγόρου του Πολίτη και στην Ένωση Γραφιστών.
Επίσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα
αναρτηθούν σε σταθμούς και οχήματα μέσων μεταφοράς της Αθήνας. Ορισμένες από αυτές,
στην επιλογή των οποίων συμμετείχαν και παιδιά, θα σταλούν σε σχολεία όλης της χώρας. Οι αφίσες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr).
• Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου τα μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, στο πλαίσιο
προετοιμασίας τους για τη διατύπωση προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση της βίας
μεταξύ συνομηλίκων (θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Ομάδα στο ερχόμενο τρίμηνο) θα
παρακολουθήσουν την παράσταση εφηβικού θεάτρου «Chatroom» στο θέατρο ΧΩΡΑ, η οποία θα παιχτεί ειδικά για την περίσταση αυτή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ευχαριστεί θερμά:
- την εταιρεία Aegean για τη δωρεάν μετακίνηση των μελών της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και των συνοδών τους,
- την Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας για τη δωρεάν φιλοξενία τους σε ξενοδοχεία της πόλης,
- τον καλλιτεχνικό οργανισμό Coyot για την προσφορά της παράστασης “Chatroom”,
- τα Xωριά SOS για τη διάθεση λεωφορείων για τη μεταφορά των εφήβων στη θεατρική παράσταση
- τις Γραφικές Τέχνες «Κοντορούσης» για τη δωρεάν εκτύπωση των αφισών.
Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Συνηγόρου του Παιδιού: 210 7289703
Γραφείο Επικοινωνίας Συνηγόρου του Πολίτη: 210 7289610,
κιν. 6979362413, 6979448887