Σελίδες

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Συμμετέχω - Δημιουργώ - Καινοτομώ I

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΣΚ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009- 2010
Η αίτηση συμμετοχής στο
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.

Τα καινούργια στο ΔΣΚ σχολεία καλούνται, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, να υποβάλουν με ευθύνη του Διευθυντή τους την "Αίτηση Συμμετοχής Σχολικής Μονάδας στο ΔΣΚ". Επιπλέον θα χρειαστεί να συμπληρώσει καθένας από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς του σχολείου ξεχωριστά την "Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού στο Εργαστήριο του ΔΣΚ".

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Κύκλο Ανοικτής Πρόσβασης (αυτοδιδασκαλίας) του Εργαστηρίου του ΔΣΚ ανεξάρτητα από το σχολείο τους συμπληρώνουν την "Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού στο Εργαστήριο του ΔΣΚ".

Τα σχολεία που είναι ήδη μέλη του ΔΣΚ καλούνται να συμπληρώσουν με ευθύνη του Διευθυντή τη "Δήλωση Ανανέωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής της Σχολικής Μονάδας στο ΔΣΚ". Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στο Εργαστήριο του ΔΣΚ, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν επιπλέον (ο καθένας ξεχωριστά) την "Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού στο ΔΣΚ".

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το: schoolnet@protovoulia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου