Σελίδες

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Γραφείο πρόσβασης και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η ομαλή ένταξη των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί κύριο μέλημα της πολιτείας, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν. Σκοπεύει στην καλύτερη προσαρμογή στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη του δυναμικού των φοιτητών ώστε να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους και να πετύχουν τους ακαδημαϊκούς και προσωπικούς τους στόχους. Σκοπεύει επίσης στην ενδυνάμωση της εσωτερικής ζωής του ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την ευρύτερη κοινωνία.

H ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις απαιτεί προσαρμογές στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, προσβάσιμες υπηρεσίες και υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως:
- η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις,
- η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό),
- η πρόσβαση στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας,
- η πρόσβαση στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις,
- η πρόσβαση στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής.
- η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η καταγραφή δεν αφορά μόνο τους φοιτητές που εισάγονται με ειδικές διατάξεις, αλλά και εκείνους που εισήχθησαν με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, όπως επίσης και όσους απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο στήριξης ΑΜΕΑ να συζητήσει με το προσωπικό του γραφείου τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα και να καταγραφούν στο ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται στο γραφείο. Σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει μόνος του το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ ή να μετακινηθεί για να το υποβάλει, η συμπλήρωσή και η υποβολή του θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους. Επίσης η υποβολή του μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με αποστολή fax προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στην εκπομπή «6η αίσθηση» της ΕΤ3 με θέμα την αναπηρία, παρουσιάστηκαν μέσα από δύο δεκάλεπτα επεισόδια οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία του γραφείου πρόσβασης και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η εκπομπή περιείχε και συνεντεύξεις από τον πρόεδρο του ΤΕΙ Παύλο Καρακολτσίδη, τον υπεύθυνο του γραφείου Δρ Μιχάλη Σαλαμπάση, από εθελοντές του γραφείου καθώς και από άτομα με αναπηρία που σπουδάζουν στο ΤΕΙ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου