Σελίδες

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης / e-learning

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών eLearning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εμπλουτίζουμε έτσι και προσφέρουμε σε όλους και όλες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης! 


Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιστημονική Υπεύθυνη Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
πηγή:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ e-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το πρόγραμμα : 
Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης: Από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εμβάθυνση σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και παιδαγωγικών πρακτικών, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
Περίπου το 20% των μαθητών μίας σχολικής τάξης παρουσιάζει προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά έχουν πολλαπλές αρνητικές συνέπειες: προκαλούν προβλήματα στην ακαδημαϊκή και κοινωνική λειτουργικότητα του παιδιού, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάλειψη του σχολείου, δυσχέρειες στο παιδαγωγικό έργο, δυσκολίες στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας και εργασιακή κόπωση στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η έγκαιρη παραπομπή ενός παιδιού στον ειδικό επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό βεβαιότητας του εκπαιδευτικού για το μέγεθος και το είδος των δυσκολιών του, τις αντιλήψεις του για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα συνεργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών αλλά και το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητάς του στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Όμως, οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης συχνά δεν έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδική αγωγή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται οι ακόλουθες 10 Διδακτικές Ενότητες, καθεμία εκ των οποίων απαρτίζεται από 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες.
1η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
2η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα συμπεριφοράς σε εφήβους
3η Διδακτική Ενότητα -- Μαθησιακές δυσκολίες
4η Διδακτική Ενότητα -- Γλωσσικές διαταραχές
5η Διδακτική Ενότητα -- Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς ειδικών ομάδων
6η Διδακτική Ενότητα -- Εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
7η Διδακτική Ενότητα -- Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
8η Διδακτική Ενότητα -- Βασικές αρχές γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας
9η Διδακτική Ενότητα -- Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
10η Διδακτική Ενότητα -- Συμβουλευτική γονέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου