Σελίδες

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο:« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»

Οι Σχολές Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

διοργανώνουν το
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του έργου των Σχολών Γονέων από την έναρξή του (2003) έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση των γονέων από την πλευρά της ψυχολογίας, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Θεματικές ενότητες:
  1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή
  2. Διαφυλικές σχέσεις
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας
  5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου